Dự kiến ZUPI sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế vào 02/2021

Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 13 giờ 24 phút 16 giây
+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán XRP 270 19/01/2021 13:22:36
Bán TRX 3000 19/01/2021 13:21:17
Mua USDT 25 19/01/2021 13:18:18
Mua WIN 167 19/01/2021 13:06:53
Bán XRP 500 19/01/2021 13:04:46
Bán XRP 2998 19/01/2021 12:58:00
Mua TRX 3000 19/01/2021 12:55:20
Bán WIN 49.35 19/01/2021 12:06:01
Bán TRX 2000 19/01/2021 11:26:43
Bán USDT 1026.71 19/01/2021 11:22:37