Dự kiến ZUPI sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế vào 02/2021