Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 08 giờ 56 phút 11 giây
+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua XRP 100 11/04/2021 07:46:05
Bán TRX 999 11/04/2021 06:37:15
Bán LTC 0.19 11/04/2021 06:02:20
Bán TRX 1200 11/04/2021 05:20:37
Mua TRX 100 10/04/2021 23:13:32
Mua XRP 501 10/04/2021 23:07:57
Mua TRX 110 10/04/2021 22:43:28
Bán XLM 170 10/04/2021 21:59:35
Mua XRP 100 10/04/2021 21:34:49
Mua XRP 900 10/04/2021 20:50:52
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Firo (XZC) coin Firo (XZC)
Nguồn cung sẵn 9659118.329778
Tổng nguồn cung 21400000
Nguồn cung cấp tối đa 21400000
USD $ 12.89
Tỷ giá bán (VNĐ) 310,775 ₫ ( + 0.000 %)
Nhãn hiệu Bán Firo giá cao; Bán XZC giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch