Danh sách coin
Bảng tỷ giá 300 giây cập nhật 1 lần
Rank Coin Mua (VNĐ) Bán (VNĐ) Nguồn cung sẵn Tổng nguồn cung Nguồn cung cấp tối đa Xem biểu đồ Xem thị trường
1 BTC 190,613,855 183,773,970 17,723,525 17,723,525 21,000,000 Xem Xem 400
2 ETH 5,963,874 5,728,641 106,229,037 106,229,037 Xem Xem 400
3 XRP 9,145 8,714 42,116,677,673 99,991,626,524 100,000,000,000 Xem Xem 196
4 BCH 9,643,758 9,157,078 17,803,325 17,803,325 21,000,000 Xem Xem 302
5 LTC 2,419,726 2,298,982 61,944,351 61,944,351 84,000,000 Xem Xem 400
6 EOS 151,832 144,187 913,208,562 1,013,208,566 Xem Xem 158
8 USDT 23,772 23,416 3,057,550,090 3,320,057,493 Xem Xem 400
9 XLM 3,016 2,864 19,298,944,823 105,002,442,920 Xem Xem 112
10 ADA 1,916 1,820 25,927,070,538 31,112,483,745 45,000,000,000 Xem Xem 47
11 TRX 713 677 66,682,072,191 99,281,283,754 Xem Xem 131
12 BSV 2,523,202 2,396,163 17,800,836 17,800,836 21,000,000 Xem Xem 79
13 XMR 2,088,378 1,983,232 17,004,143 17,004,143 Xem Xem 93
14 DASH 3,697,715 3,511,541 8,826,996 8,826,996 18,900,000 Xem Xem 174
18 ETC 171,606 162,966 110,741,982 110,741,982 210,000,000 Xem Xem 124
19 NEO 273,421 259,655 65,000,000 100,000,000 100,000,000 Xem Xem 117
23 ZEC 1,730,192 1,643,079 6,616,681 6,616,681 Xem Xem 116
26 BTG 552,739 524,910 17,513,924 17,513,924 21,000,000 Xem Xem 77
30 DOGE 72 67 119,656,493,789 119,656,493,789 Xem Xem 295
32 QTUM 69,440 65,944 95,748,308 101,498,328 107,822,406 Xem Xem 118
33 OMG 47,336 44,953 140,245,398 140,245,398 Xem Xem 126
35 WAVES 63,405 60,213 100,000,000 100,000,000 Xem Xem 96
39 NANO 40,187 38,164 133,248,289 133,248,289 133,248,290 Xem Xem 38
49 XVG 255 243 16,036,102,157 16,036,102,157 16,555,000,000 Xem Xem 55