Danh sách coin
Bảng tỷ giá 15 giây cập nhật 1 lần
Rank Coin Mua (VNĐ) Bán (VNĐ) Nguồn cung sẵn Tổng nguồn cung Nguồn cung cấp tối đa Xem biểu đồ Xem thị trường
1 BTC 1,490,752,789 1,458,841,148 18,266,962 18,266,962 21,000,000 Xem Xem 400
2 ETH 53,397,067 51,359,791 110,065,602 110,065,602 Xem Xem 400
3 XRP 36,052 34,607 43,818,008,717 99,991,068,479 100,000,000,000 Xem Xem 196
4 USDT 24,730 24,277 4,642,367,414 4,776,930,644 Xem Xem 400
5 BCH 17,149,173 16,466,298 18,326,338 18,326,338 21,000,000 Xem Xem 302
6 LTC 6,392,108 6,141,038 64,275,975 64,275,975 84,000,000 Xem Xem 400
9 BNB 11,677,819 11,215,909 155,536,713 187,536,713 187,536,713 Xem Xem 92
13 XLM 14,657 14,060 20,257,840,491 50,001,803,906 Xem Xem 112
14 ADA 30,630 29,473 25,927,070,538 31,112,483,745 45,000,000,000 Xem Xem 47
15 TRX 3,104 2,982 66,682,072,191 99,281,283,754 Xem Xem 131
17 HT 473,618 454,404 228,540,245 500,000,000 Xem Xem 80
18 ETC 504,452 480,044 116,313,299 116,313,299 210,000,000 Xem Xem 124
20 DASH 7,133,948 6,843,090 9,376,953 9,376,953 18,900,000 Xem Xem 174
23 NEO 1,531,072 1,468,982 70,538,831 100,000,000 100,000,000 Xem Xem 117
28 ZEC 5,209,853 4,993,600 9,359,306 9,359,306 21,000,000 Xem Xem 116
30 DOGE 1,592 1,523 123,695,858,115 123,695,858,115 Xem Xem 295
35 VET 3,506 3,345 55,454,734,800 86,712,634,466 Xem Xem 100
36 QTUM 388,205 372,126 96,448,208 102,198,228 107,822,406 Xem Xem 118
38 DCR 4,890,572 4,653,097 10,786,831 10,786,831 21,000,000 Xem Xem 120
56 OMG 244,353 234,330 140,245,398 140,245,398 Xem Xem 126
78 ZIL 5,162 4,940 9,967,381,984 13,258,849,137 21,000,000,000 Xem Xem 52
80 WIN 24,730 24,107 120,000,000 1,200,000,000 5,000,000,000 Xem Xem 14
92 XZC 326,874 309,801 9,659,118 21,400,000 21,400,000 Xem Xem 100
163 ILC 226 195 423,937,487 1,377,633,907 2,500,000,000 Xem Xem 25
172 ZUPI 4 3 49,000,000,120 49,000,000,120 49,000,000,120 Xem Xem 30