Danh sách coin
Bảng tỷ giá 15 giây cập nhật 1 lần
Rank Coin Mua (VNĐ) Bán (VNĐ) Nguồn cung sẵn Tổng nguồn cung Nguồn cung cấp tối đa Xem biểu đồ Xem thị trường
1 BTC 790,925,306 773,847,049 18,266,962 18,266,962 21,000,000 Xem Xem 400
2 ETH 47,731,062 46,375,483 110,065,602 110,065,602 Xem Xem 400
3 XRP 15,537 15,069 43,818,008,717 99,991,068,479 100,000,000,000 Xem Xem 196
4 USDT 23,895 23,710 4,642,367,414 4,776,930,644 Xem Xem 400
5 BCH 11,394,097 10,964,045 18,326,338 18,326,338 21,000,000 Xem Xem 302
6 LTC 3,180,365 3,088,729 64,275,975 64,275,975 84,000,000 Xem Xem 400
9 BNB 6,974,555 6,773,932 155,536,713 187,536,713 187,536,713 Xem Xem 92
13 XLM 6,178 5,998 20,257,840,491 50,001,803,906 Xem Xem 112
14 ADA 30,276 29,417 25,927,070,538 31,112,483,745 45,000,000,000 Xem Xem 47
14 SHIB 0.180 0.159 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 Xem Xem 120
15 TRX 1,353 1,313 66,682,072,191 99,281,283,754 Xem Xem 131
17 HT 237,292 229,586 228,540,245 500,000,000 Xem Xem 80
18 ETC 1,010,539 972,037 116,313,299 116,313,299 210,000,000 Xem Xem 124
20 DASH 3,151,163 3,059,417 9,376,953 9,376,953 18,900,000 Xem Xem 174
23 NEO 819,150 793,784 70,538,831 100,000,000 100,000,000 Xem Xem 117
28 ZEC 2,592,464 2,516,568 9,359,306 9,359,306 21,000,000 Xem Xem 116
30 DOGE 5,098 4,927 123,695,858,115 123,695,858,115 Xem Xem 295
35 VET 1,951 1,870 55,454,734,800 86,712,634,466 Xem Xem 100
36 QTUM 140,681 136,512 96,448,208 102,198,228 107,822,406 Xem Xem 118
56 OMG 88,936 86,178 140,245,398 140,245,398 Xem Xem 126
78 ZIL 1,894 1,830 9,967,381,984 13,258,849,137 21,000,000,000 Xem Xem 52
92 FIRO 128,214 123,343 9,659,118 21,400,000 21,400,000 Xem Xem 100
120 WIN 23,895 23,544 120,000,000 1,200,000,000 5,000,000,000 Xem Xem 14
168 ILC 116 98 423,937,487 1,377,633,907 2,500,000,000 Xem Xem 25
172 ZUPI 1 0.469 49,000,000,120 49,000,000,120 49,000,000,120 Xem Xem 30