Danh sách coin
Bảng tỷ giá 3600 giây cập nhật 1 lần
Rank Coin Mua (VNĐ) Bán (VNĐ) Nguồn cung sẵn Tổng nguồn cung Nguồn cung cấp tối đa Xem biểu đồ Xem thị trường
1 BTC 241,299,267 234,364,577 17,883,850 17,883,850 21,000,000 Xem Xem 400
2 ETH 4,576,522 4,405,391 107,377,901 107,377,901 Xem Xem 400
3 XRP 6,640 6,392 42,890,708,341 99,991,376,954 100,000,000,000 Xem Xem 196
4 BCH 7,450,422 7,171,826 17,954,913 17,954,913 21,000,000 Xem Xem 302
5 LTC 1,795,670 1,728,524 63,063,843 63,063,843 84,000,000 Xem Xem 400
6 BNB 660,607 632,773 155,536,713 187,536,713 187,536,713 Xem Xem 92
7 USDT 23,363 22,944 4,043,607,702 4,095,057,493 Xem Xem 400
8 EOS 87,560 83,871 928,033,272 1,024,733,278 Xem Xem 158
9 BSV 3,231,369 3,095,221 17,854,986 17,854,986 21,000,000 Xem Xem 79
10 XMR 2,081,919 1,994,201 17,161,841 17,161,841 Xem Xem 93
11 XLM 1,673 1,603 19,633,542,514 105,243,009,213 Xem Xem 112
12 ADA 1,199 1,149 25,927,070,538 31,112,483,745 45,000,000,000 Xem Xem 47
14 TRX 422 404 66,682,072,191 99,281,283,754 Xem Xem 131
16 DASH 2,237,812 2,154,132 8,987,307 8,987,307 18,900,000 Xem Xem 174
18 NEO 233,518 223,679 70,538,831 100,000,000 100,000,000 Xem Xem 117
19 MIOTA 5,887 5,612 2,779,530,283 2,779,530,283 2,779,530,283 Xem Xem 31
20 ETC 131,939 126,380 112,806,644 112,806,644 210,000,000 Xem Xem 124
27 ZEC 1,249,097 1,196,469 7,221,331 7,221,331 Xem Xem 116
29 DOGE 65 61 120,829,037,122 120,829,037,122 Xem Xem 295
30 DCR 612,136 583,469 10,255,113 10,255,113 21,000,000 Xem Xem 120
31 VET 107 102 55,454,734,800 86,712,634,466 Xem Xem 100
32 HT 116,182 111,287 50,000,200 500,000,000 Xem Xem 80
33 QTUM 60,416 57,871 95,952,296 101,702,316 107,822,406 Xem Xem 118
34 BTG 328,131 314,306 17,513,924 17,513,924 21,000,000 Xem Xem 77
39 OMG 29,804 28,549 140,245,398 140,245,398 Xem Xem 126
44 NANO 24,331 23,306 133,248,297 133,248,297 133,248,297 Xem Xem 38
47 WAVES 29,752 28,499 100,000,000 100,000,000 Xem Xem 96
67 XVG 128 122 15,887,528,659 15,887,528,659 16,555,000,000 Xem Xem 55
68 SC 49 46 41,817,047,634 41,817,047,634 Xem Xem 89
84 XZC 157,449 150,076 8,177,343 21,400,000 21,400,000 Xem Xem 100
208 ILC 1,093 878 297,305,622 1,086,973,425 2,500,000,000 Xem Xem 25