Thông báo: Dự tính ZUPI sẽ được niêm yết trên sàn Digifinex.com vào ngày 22/2/2021.

Danh sách coin
Bảng tỷ giá 15 giây cập nhật 1 lần
Rank Coin Mua (VNĐ) Bán (VNĐ) Nguồn cung sẵn Tổng nguồn cung Nguồn cung cấp tối đa Xem biểu đồ Xem thị trường
1 BTC 1,207,142,644 1,189,591,049 18,266,962 18,266,962 21,000,000 Xem Xem 400
2 ETH 40,477,416 39,198,980 110,065,602 110,065,602 Xem Xem 400
3 XRP 11,560 11,169 43,818,008,717 99,991,068,479 100,000,000,000 Xem Xem 196
4 USDT 24,327 24,050 4,642,367,414 4,776,930,644 Xem Xem 400
5 BCH 13,051,055 12,638,663 18,326,338 18,326,338 21,000,000 Xem Xem 302
6 LTC 4,485,272 4,335,145 64,275,975 64,275,975 84,000,000 Xem Xem 400
9 BNB 6,245,692 5,982,213 155,536,713 187,536,713 187,536,713 Xem Xem 92
13 XLM 9,985 9,593 20,257,840,491 50,001,803,906 Xem Xem 112
14 ADA 25,798 24,999 25,927,070,538 31,112,483,745 45,000,000,000 Xem Xem 47
15 TRX 1,168 1,131 66,682,072,191 99,281,283,754 Xem Xem 131
17 HT 470,515 453,616 228,540,245 500,000,000 Xem Xem 80
18 ETC 293,837 279,456 116,313,299 116,313,299 210,000,000 Xem Xem 124
20 DASH 5,920,717 5,721,840 9,376,953 9,376,953 18,900,000 Xem Xem 174
23 NEO 1,011,875 975,990 70,538,831 100,000,000 100,000,000 Xem Xem 117
28 ZEC 3,307,560 3,188,922 9,359,306 9,359,306 21,000,000 Xem Xem 116
30 DOGE 1,400 1,346 123,695,858,115 123,695,858,115 Xem Xem 295
35 VET 1,071 1,032 55,454,734,800 86,712,634,466 Xem Xem 100
36 QTUM 129,833 125,292 96,448,208 102,198,228 107,822,406 Xem Xem 118
38 DCR 3,486,519 3,322,066 10,786,831 10,786,831 21,000,000 Xem Xem 120
56 OMG 118,660 114,130 140,245,398 140,245,398 Xem Xem 126
78 ZIL 2,866 2,753 9,967,381,984 13,258,849,137 21,000,000,000 Xem Xem 52
80 WIN 24,327 23,882 120,000,000 1,200,000,000 5,000,000,000 Xem Xem 14
92 XZC 133,343 127,117 9,659,118 21,400,000 21,400,000 Xem Xem 100
163 ILC 273 238 423,937,487 1,377,633,907 2,500,000,000 Xem Xem 25
172 ZUPI 8 5 49,000,000,120 49,000,000,120 49,000,000,120 Xem Xem 30