Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 09 giờ 06 phút 58 giây
+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua XRP 100 11/04/2021 07:46:05
Bán TRX 999 11/04/2021 06:37:15
Bán LTC 0.19 11/04/2021 06:02:20
Bán TRX 1200 11/04/2021 05:20:37
Mua TRX 100 10/04/2021 23:13:32
Mua XRP 501 10/04/2021 23:07:57
Mua TRX 110 10/04/2021 22:43:28
Bán XLM 170 10/04/2021 21:59:35
Mua XRP 100 10/04/2021 21:34:49
Mua XRP 900 10/04/2021 20:50:52
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Cardano (ADA) coin Cardano (ADA)
Nguồn cung sẵn 25927070538
Tổng nguồn cung 31112483745
Nguồn cung cấp tối đa 45000000000
USD $ 1.223588
Tỷ giá bán (VNĐ) 29,516 ₫ ( + 1.623 %)
Nhãn hiệu Bán Cardano giá cao; Bán ADA giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch