Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 06 giờ 14 phút 04 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.54 $ 0.3 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua BTC 0.002 22/07/2019 00:40:33
Mua DASH 2.1 21/07/2019 22:06:18
Bán XRP 39.6101 21/07/2019 19:27:48
Mua BTC 0.0073 21/07/2019 19:04:18
Mua BTC 0.0033 21/07/2019 17:06:17
Mua BTC 0.0159 21/07/2019 14:10:01
Mua LTC 0.4 21/07/2019 13:16:27
Mua BTC 0.00792 21/07/2019 10:10:01
Mua BTC 0.0038 21/07/2019 08:25:03
Mua BTC 0.009 21/07/2019 07:50:14
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Bitcoin (BTC) coin Bitcoin (BTC)
Nguồn cung sẵn 17,830,487
Tổng nguồn cung 17,830,487
Nguồn cung cấp tối đa 21,000,000
USD/BTC 10579.4029923/1.0
Tỷ giá bán (VNĐ) 239,464,787 ₫ ( -3.08 %)
Nhãn hiệu Bán Bitcoin giá cao; Bán BTC giá tốt