Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 10 giờ 38 phút 11 giây
+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua WIN 100 22/06/2021 10:18:13
Mua DOGE 600 22/06/2021 10:16:29
Mua DOGE 500 22/06/2021 09:31:47
Mua TRX 279 22/06/2021 08:35:54
Mua TRX 1650 22/06/2021 08:13:02
Mua XRP 100 22/06/2021 08:11:55
Mua ILC 3383 22/06/2021 08:07:27
Mua TRX 22000 22/06/2021 07:42:08
Mua XRP 60 22/06/2021 07:37:26
Mua ZEC 0.09826 22/06/2021 07:13:33
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Bitcoin (BTC) coin Bitcoin (BTC)
Nguồn cung sẵn 18266962
Tổng nguồn cung 18266962
Nguồn cung cấp tối đa 21000000
USD $ 32,925.12000000
Tỷ giá bán (VNĐ) 772,067,724 ₫ ( -5.565 %)
Nhãn hiệu Bán Bitcoin giá cao; Bán BTC giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch