Chính sách hoa hồng thưởng xem tại đây

Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 15 giờ 36 phút 18 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.74 $ 0.55 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua DOGE 2130 03/08/2020 15:24:20
Bán ETC 36 03/08/2020 15:23:53
Bán ETC 35 03/08/2020 15:04:40
Mua TRX 3000 03/08/2020 15:04:32
Mua DOGE 1115 03/08/2020 15:02:17
Bán LTC 2 03/08/2020 15:00:18
Mua BTC 0.0745 03/08/2020 14:59:59
Bán ETC 32.5 03/08/2020 14:51:39
Mua TRX 2450 03/08/2020 14:30:33
Bán ETC 32 03/08/2020 14:28:24
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Bitcoin (BTC) coin Bitcoin (BTC)
Nguồn cung sẵn 18266962
Tổng nguồn cung 18266962
Nguồn cung cấp tối đa 21000000
USD $ 11216.59
Tỷ giá bán (VNĐ) 259,614,706 ₫ ( -0.870 %)
Nhãn hiệu Bán Bitcoin giá cao; Bán BTC giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch