Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 11 giờ 14 phút 18 giây
+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua TRX 3000 22/06/2021 11:04:49
Mua DOGE 600 22/06/2021 10:58:44
Mua DOGE 1600 22/06/2021 10:46:15
Mua DOGE 510 22/06/2021 10:42:27
Mua DOGE 900 22/06/2021 10:35:35
Mua WIN 100 22/06/2021 10:18:13
Mua DOGE 600 22/06/2021 10:16:29
Bán SHIB 40000000 22/06/2021 09:48:12
Mua DOGE 500 22/06/2021 09:31:47
Mua TRX 279 22/06/2021 08:35:54
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Stellar (XLM) coin Stellar (XLM)
Nguồn cung sẵn 20257840491.291
Tổng nguồn cung 50001803905.972
USD $ 0.25396000
Tỷ giá bán (VNĐ) 5,950 ₫ ( -10.699 %)
Nhãn hiệu Bán Stellar giá cao; Bán XLM giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch