Chính sách hoa hồng thưởng xem tại đây

Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 15 giờ 40 phút 46 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.74 $ 0.55 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua LTC 2.3 07/07/2020 15:28:36
Mua LTC 5 07/07/2020 15:20:31
Mua XLM 30 07/07/2020 14:10:32
Bán USDT 100 07/07/2020 14:00:57
Mua BTC 0.00916 07/07/2020 11:44:26
Bán TRX 2250 07/07/2020 11:11:39
Bán ETH 0.458 07/07/2020 09:38:48
Mua TRX 1800 07/07/2020 09:32:08
Mua TRX 1100 07/07/2020 07:51:49
Mua BTC 0.001 07/07/2020 05:52:42
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Stellar (XLM) coin Stellar (XLM)
Nguồn cung sẵn 20257840491.291
Tổng nguồn cung 50001803905.972
USD $ 0.071399
Tỷ giá bán (VNĐ) 1,648.0000 ₫ ( + 4.547 %)
Nhãn hiệu Bán Stellar giá cao; Bán XLM giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch