Thông báo: Dự tính ZUPI sẽ được niêm yết trên sàn Digifinex.com vào ngày 22/2/2021.

Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 01 giờ 13 phút 27 giây
+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua TRX 3000 24/02/2021 23:42:51
Mua TRX 500 24/02/2021 23:23:09
Mua ZUPI 76900 24/02/2021 22:49:25
Mua TRX 509 24/02/2021 22:20:39
Bán TRX 2500 24/02/2021 22:16:44
Bán DOGE 2000 24/02/2021 22:14:10
Mua WIN 20 24/02/2021 21:48:56
Mua TRX 1000 24/02/2021 21:34:27
Bán DOGE 15447 24/02/2021 21:28:19
Bán TRX 2060.4 24/02/2021 20:52:21
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Zcash (ZEC) coin Zcash (ZEC)
Nguồn cung sẵn 9359306.25
Tổng nguồn cung 9359306.25
Nguồn cung cấp tối đa 21000000
USD $ 133.33
Tỷ giá bán (VNĐ) 3,143,761 ₫ ( + 11.137 %)
Nhãn hiệu Bán Zcash giá cao; Bán ZEC giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch