Cập nhật hoa hồng lần 3 - 08/04/2020 xem tại đây

Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 13 giờ 15 phút 06 giây
+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán XLM 700 27/11/2020 12:45:53
Mua TRX 20001 27/11/2020 12:37:22
Bán TRX 5700 27/11/2020 11:31:38
Mua TRX 200 27/11/2020 11:29:05
Mua TRX 7000 27/11/2020 11:20:03
Mua ETH 2.7 27/11/2020 10:57:35
Mua ILC 15400 27/11/2020 10:52:05
Mua TRX 2050 27/11/2020 10:45:29
Mua DASH 18 27/11/2020 10:10:32
Mua TRX 4000 27/11/2020 09:50:18
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Zcash (ZEC) coin Zcash (ZEC)
Nguồn cung sẵn 9359306.25
Tổng nguồn cung 9359306.25
Nguồn cung cấp tối đa 21000000
USD $ 69.54
Tỷ giá bán (VNĐ) 1,607,549 ₫ ( -4.851 %)
Nhãn hiệu Bán Zcash giá cao; Bán ZEC giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch