Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 10 giờ 39 phút 17 giây
+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua WIN 100 22/06/2021 10:18:13
Mua DOGE 600 22/06/2021 10:16:29
Mua DOGE 500 22/06/2021 09:31:47
Mua TRX 279 22/06/2021 08:35:54
Mua TRX 1650 22/06/2021 08:13:02
Mua XRP 100 22/06/2021 08:11:55
Mua ILC 3383 22/06/2021 08:07:27
Mua TRX 22000 22/06/2021 07:42:08
Mua XRP 60 22/06/2021 07:37:26
Mua ZEC 0.09826 22/06/2021 07:13:33
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin TRON (TRX) coin TRON (TRX)
Nguồn cung sẵn 66682072191.4
Tổng nguồn cung 99281283754.3
USD $ 0.05610100
Tỷ giá bán (VNĐ) 1,316 ₫ ( -14.813 %)
Nhãn hiệu Bán TRON giá cao; Bán TRX giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch