Chính sách hoa hồng thưởng xem tại đây

Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 15 giờ 41 phút 56 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.74 $ 0.55 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán ETC 40 03/08/2020 15:36:30
Mua DOGE 2130 03/08/2020 15:24:20
Bán ETC 36 03/08/2020 15:23:53
Bán ETC 35 03/08/2020 15:04:40
Mua TRX 3000 03/08/2020 15:04:32
Mua DOGE 1115 03/08/2020 15:02:17
Bán LTC 2 03/08/2020 15:00:18
Mua BTC 0.0745 03/08/2020 14:59:59
Bán ETC 32.5 03/08/2020 14:51:39
Mua TRX 2450 03/08/2020 14:30:33
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Chọn ngân hàng thanh toán
Vietcombank (NH TMCP Ngoại Thương VN)
VÍ VNĐ