Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 22 giờ 30 phút 51 giây
+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua OMG 10 07/05/2021 22:23:49
Mua TRX 126 07/05/2021 22:21:39
Mua ETH 0.02 07/05/2021 22:07:51
Mua DASH 0.174 07/05/2021 21:48:57
Mua ZUPI 75519 07/05/2021 20:21:28
Bán DOGE 12015 07/05/2021 20:19:44
Bán XRP 50 07/05/2021 20:03:51
Mua LTC 0.0550668 07/05/2021 20:03:36
Mua DOGE 750 07/05/2021 20:00:44
Mua ZUPI 234560 07/05/2021 19:44:34
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Chọn ngân hàng thanh toán
Vietcombank (NH TMCP Ngoại Thương VN)
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán