Thông báo: Dự tính ZUPI sẽ được niêm yết trên sàn Digifinex.com vào ngày 22/2/2021.

Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 00 giờ 08 phút 18 giây
+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua TRX 3000 24/02/2021 23:42:51
Mua TRX 500 24/02/2021 23:23:09
Mua ZUPI 76900 24/02/2021 22:49:25
Mua TRX 509 24/02/2021 22:20:39
Bán TRX 2500 24/02/2021 22:16:44
Bán DOGE 2000 24/02/2021 22:14:10
Mua WIN 20 24/02/2021 21:48:56
Mua TRX 1000 24/02/2021 21:34:27
Bán DOGE 15447 24/02/2021 21:28:19
Bán TRX 2060.4 24/02/2021 20:52:21
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Chọn ngân hàng thanh toán
Vietcombank (NH TMCP Ngoại Thương VN)
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán