Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 15 giờ 41 phút 05 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.54 $ 0.4 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua DOGE 3700 14/10/2019 15:30:10
Mua ILC 2000 14/10/2019 15:14:28
Mua ILC 1150 14/10/2019 15:13:24
Mua LTC 9 14/10/2019 15:01:31
Mua USDT 4205 14/10/2019 13:28:25
Mua ILC 4340 14/10/2019 11:59:21
Mua DOGE 2100 14/10/2019 11:17:19
Mua ILC 4340 14/10/2019 10:21:00
Mua DOGE 3000 14/10/2019 09:44:38
Mua ILC 10000 14/10/2019 09:37:12
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Chọn ngân hàng thanh toán
Vietcombank (NH TMCP Ngoại Thương VN)
VÍ VNĐ