Chính sách hoa hồng thưởng xem tại đây

Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 07 giờ 31 phút 54 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.75 $ 0.55 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua DASH 14 04/06/2020 00:53:21
Bán LTC 0.7 03/06/2020 22:39:38
Mua BTC 0.15 03/06/2020 21:50:05
Mua ILC 2600 03/06/2020 19:52:19
Bán TRX 3500 03/06/2020 19:05:11
Mua DASH 15 03/06/2020 17:17:58
Mua LTC 1.3 03/06/2020 16:05:51
Mua BTC 0.00442447 03/06/2020 15:32:35
Mua BTC 0.0052 03/06/2020 15:21:42
Mua DOGE 20000 03/06/2020 15:13:11
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Chọn ngân hàng thanh toán
Vietcombank (NH TMCP Ngoại Thương VN)
VÍ VNĐ