Chính sách hoa hồng thưởng xem tại đây

Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 16 giờ 24 phút 50 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.62 $ 0.4 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua BTC 0.1081 09/04/2020 14:45:02
Mua LTC 6 09/04/2020 14:13:49
Mua USDT 154 09/04/2020 14:00:29
Mua BTC 0.0055 09/04/2020 13:41:27
Bán USDT 880 09/04/2020 13:04:39
Bán USDT 11 09/04/2020 12:49:44
Mua DASH 0.12 09/04/2020 10:40:04
Mua LTC 1 09/04/2020 09:58:55
Mua USDT 600 09/04/2020 09:50:53
Mua EOS 21.8 09/04/2020 06:55:26
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Chọn ngân hàng thanh toán
Vietcombank (NH TMCP Ngoại Thương VN)
VÍ VNĐ