Thông báo: Dự tính ZUPI sẽ được niêm yết trên sàn Digifinex.com vào ngày 22/2/2021.

Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 00 giờ 01 phút 02 giây
+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua TRX 500 24/02/2021 23:23:09
Mua ZUPI 76900 24/02/2021 22:49:25
Mua TRX 509 24/02/2021 22:20:39
Bán TRX 2500 24/02/2021 22:16:44
Bán DOGE 2000 24/02/2021 22:14:10
Mua WIN 20 24/02/2021 21:48:56
Mua TRX 1000 24/02/2021 21:34:27
Bán DOGE 7275 24/02/2021 20:41:45
Mua TRX 900 24/02/2021 20:33:00
Mua LTC 5 24/02/2021 18:38:21
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Litecoin (LTC) coin Litecoin (LTC)
Nguồn cung sẵn 64275974.628786
Tổng nguồn cung 64275974.628786
Nguồn cung cấp tối đa 84000000
USD $ 181.3
Tỷ giá bán (VNĐ) 4,313,200 ₫ ( + 4.927 %)
Nhãn hiệu Bán Litecoin giá cao; Bán LTC giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch