Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 22 giờ 11 phút 38 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.35 $ 0.34 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán LTC 0.08991 26/05/2019 18:31:37
Bán ETH 0.99 26/05/2019 17:21:26
Mua BTC 0.0055 26/05/2019 14:44:15
Bán USDT 2078 26/05/2019 13:02:24
Bán USDT 2500 26/05/2019 12:19:00
Bán XVG 3670 26/05/2019 11:57:09
Bán XLM 9999 26/05/2019 08:25:42
Mua BCH 0.15 26/05/2019 02:12:12
Mua BTC 0.01 26/05/2019 00:18:30
Bán DOGE 5500 25/05/2019 18:37:35
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Litecoin (LTC) coin Litecoin (LTC)
Nguồn cung sẵn 61,944,351
Tổng nguồn cung 61,944,351
Nguồn cung cấp tối đa 84,000,000
USD/BTC 100.788332533/0.01263398
Tỷ giá bán (VNĐ) 2,298,982 ₫ ( -0.61 %)
Nhãn hiệu Bán Litecoin giá cao; Bán LTC giá tốt