Dự kiến ZUPI sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế vào 02/2021

Hướng dẫn

Chính sách Hoa Hồng thưởng

Cập nhật ngày 13/01/2021

Hoa hồng (ưu đãi) từ giới thiệu thành viên: Khi mua đồng ZUPI, người giới thiệu sẽ nhận được hoa hồng bằng 5% số tiền mỗi giao dịch mua.

Cập nhật ngày 04/08/2020

 

    Trích ra 0.25 % số tiền của mỗi giao dịch mua trên hệ thống để làm Hoa Hồng cho toàn hệ thống cụ thể như sau:

 

 • 40% (Hoa Hồng) (tương đương 0.1 % số tiền giao dịch của khách hàng) trao cho người mời thành viên đăng ký
 • 30% (Hoa Hồng) (tương đương 0.075 % số tiền giao dịch của khách hàng) trao cho tất cả các thành viên trong hệ thống tùy vào số lần mua của từng thành viên đó trong tháng
 • 30% (Hoa Hồng) (tương đương 0.075 % số tiền giao dịch của khách hàng) trao cho tất cả các thành viên trong hệ thống tùy tùy vào tổng lượng tiền mua của từng thành viên đó trong tháng
 • Tiền thưởng hoa hồng sẽ được cộng dồn vào ví "Ví VNĐ", bạn có thể truy cập vào trang "Thông Tin Ví" để kiểm tra
 • Liên kết giới thiệu được hiển thị ở trang "Thông tin tài khoản"

----------------------------------------------------------------------------

Cập nhật ngày 29/4/2020

    Trích ra 0.2 % số tiền của mỗi giao dịch mua trên hệ thống để làm Hoa Hồng cho toàn hệ thống cụ thể như sau:

 •    33.3% (Hoa Hồng) (tương đương 0.066 % số tiền giao dịch của khách hàng) trao cho người mời thành viên đăng ký
 •    33.3% (Hoa Hồng) (tương đương 0.066 % số tiền giao dịch của khách hàng) trao cho tất cả các thành viên trong hệ thống tùy vào số lần mua của từng thành viên đó trong tháng
 •    33.3% (Hoa Hồng) (tương đương 0.066 % số tiền giao dịch của khách hàng) trao cho tất cả các thành viên trong hệ thống tùy tùy vào tổng lượng tiền mua của từng thành viên đó trong tháng
 •    Tiền thưởng hoa hồng sẽ được cộng dồn vào ví "Ví VNĐ", bạn có thể truy cập vào trang "Thông Tin Ví" để kiểm tra
 •    Liên kết giới thiệu được hiển thị ở trang "Thông tin tài khoản"

----------------------------------------------------------------------------

 

Từ ngày 27 tháng 10 năm 2019, COINBANK247 chính thức áp dụng chính sách hoa hồng như sau:
    Trích ra 0.2% số tiền của mỗi giao dịch mua trên hệ thống để làm Hoa Hồng cho toàn hệ thống cụ thể như sau:

 •    20% (Hoa Hồng) trao cho người mời thành viên đăng ký
 •    40% (Hoa Hồng) trao cho tất cả các thành viên trong hệ thống tùy vào số lần mua của từng thành viên đó trong tháng
 •    40% (Hoa Hồng) trao cho tất cả các thành viên trong hệ thống tùy tùy vào tổng lượng tiền mua của từng thành viên đó trong tháng
 •    Tiền thưởng hoa hồng sẽ được cộng dồn vào ví "Ví VNĐ", bạn có thể truy cập vào trang "Thông Tin Ví" để kiểm tra
 •    Liên kết giới thiệu được hiển thị ở trang "Thông tin tài khoản"

Ví dụ:

 

Hoa hồng loại 1:
    A mời C đăng ký website
    C mua coin với giá 100tr trên website
    [Hoa hồng] = 0.2 x 100tr = 200,000 VNĐ
    => A nhận được 20% từ hoa hồng => A nhận được 20% x 200,000 VNĐ = 40,000 VNĐ

Lưu ý:

 •  Để lấy link giới thiệu, truy cập vào trang thông tin tài khoản để lấy.
 •  Người giới thiệu và người được mời không được phép cùng 1 người hoặc cùng địa chỉ IP, vì hệ thống sẽ tự hủy ref không tuân thủ chính sách.


Hoa hồng loại 2:
    C có 1 giao dịch trong tháng hiện tại (C là người mua hiện tại mới nhất với số tiền là 100,000,000 VNĐ)
    D có 3 giao dịch trong tháng hiện tại
    E có 5 giao dịch trong tháng hiện tại
    Tổng cộng website có 9 giao dịch trong tháng
    Vậy 40% ( tức 80,000 VNĐ) chia cho 9 giao dịch trong tháng => mỗi 1 giao dịch sẽ nhận được 80,000 VNĐ/ 9 = 8,888 VNĐ
    Tức C nhận được 8,888 VNĐ, D nhận được 8,888 VNĐ x 3, E nhận được 8,888 VNĐ X 5

 

Hoa hồng loại 3:
    C có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 100,000,000 VNĐ (C là người mua hiện tại mới nhất)
    D có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 500,000    VNĐ
    E có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 800,000    VNĐ
    Tổng cộng 101,300,000 VNĐ số tiền giao dịch mua trong tháng
    Vậy 40% ( 80,000 VNĐ) còn lại chia cho 101300000  => Mỗi 1 VNĐ  sẽ nhận được~ 0.000789 VNĐ,
    Tức C nhận được 100,000,000 x 0.000789 = 78,900 VNĐ, D nhận được 500,000 x 0.000789 = 394 VNĐ, E nhận được 631 VNĐ