Thông báo: ILC vẫn giao dịch mua bình thường trong các ngày từ 12/11 trở đi, nếu xảy ra sự cố sẽ được hoàn tiền. Đặc biệt! Giảm 5% khi mua ILC tại COINBANK247.

Hướng dẫn

Chính sách Hoa Hồng thưởng

Từ ngày 27 tháng 10 năm 2019, COINBANK247 chính thức áp dụng chính sách hoa hồng như sau:
    Trích ra 0.2% số tiền của mỗi giao dịch mua trên hệ thống để làm Hoa Hồng cho toàn hệ thống cụ thể như sau:

  •    20% (Hoa Hồng) trao cho người mời thành viên đăng ký
  •    40% (Hoa Hồng) trao cho tất cả các thành viên trong hệ thống tùy vào số lần mua của từng thành viên đó trong tháng
  •    40% (Hoa Hồng) trao cho tất cả các thành viên trong hệ thống tùy tùy vào tổng lượng tiền mua của từng thành viên đó trong tháng

Ví dụ:

 

Hoa hồng loại 1:
    A mời C đăng ký website
    C mua coin với giá 100tr trên website
    [Hoa hồng] = 0.2 x 100tr = 200,000 VNĐ
    => A nhận được 20% từ hoa hồng => A nhận được 20% x 200,000 VNĐ = 40,000 VNĐ


Hoa hồng loại 2:
    C có 1 giao dịch trong tháng hiện tại (C là người mua hiện tại mới nhất với số tiền là 100,000,000 VNĐ)
    D có 3 giao dịch trong tháng hiện tại
    E có 5 giao dịch trong tháng hiện tại
    Tổng cộng website có 9 giao dịch trong tháng
    Vậy 40% ( tức 80,000 VNĐ) chia cho 9 giao dịch trong tháng => mỗi 1 giao dịch sẽ nhận được 80,000 VNĐ/ 9 = 8,888 VNĐ
    Tức C nhận được 8,888 VNĐ, D nhận được 8,888 VNĐ x 3, E nhận được 8,888 VNĐ X 5

 

Hoa hồng loại 3:
    C có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 100,000,000 VNĐ (C là người mua hiện tại mới nhất)
    D có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 500,000    VNĐ
    E có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 800,000    VNĐ
    Tổng cộng 101,300,000 VNĐ số tiền giao dịch mua trong tháng
    Vậy 40% ( 80,000 VNĐ) còn lại chia cho 101300000  => Mỗi 1 VNĐ  sẽ nhận được~ 0.000789 VNĐ,
    Tức C nhận được 100,000,000 x 0.000789 = 78,900 VNĐ, D nhận được 500,000 x 0.000789 = 394 VNĐ, E nhận được 631 VNĐ