Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 09 giờ 48 phút 05 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.46 $ 0.43 $
Hướng dẫn

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG THƯỞNG

Từ ngày 27 tháng 5 năm 2019, COINBANK247 chính thức áp dụng chính sách hoa hồng như sau:

    Trích ra 0.2% số tiền của mỗi giao dịch mua trên hệ thống để làm Hoa Hồng cho toàn hệ thống cụ thể như sau:
    20% (Hoa Hồng) trao cho người mời thành viên đăng ký
    40% (Hoa Hồng) trao cho tất cả các thành viên trong hệ thống tùy vào số lần mua của từng thành viên đó trong tháng
    40% (Hoa Hồng) trao cho tất cả các thành viên trong hệ thống tùy tùy vào tổng lượng tiền mua của từng thành viên đó trong tháng

 

Ví dụ:

Hoa hồng loại 1:
    A mời B đăng ký website
    B mua coin với giá 100tr trên website
    [Hoa hồng] = 0.2 % x 100tr = 200,000 VNĐ
    => A nhận được 20% từ hoa hồng => A nhận được 20% x 200,000 VNĐ = 40,000 VNĐ


Hoa hồng loại 2:
    C có 1 giao dịch trong tháng hiện tại
    D có 3 giao dịch trong tháng hiện tại
    E có 5 giao dịch trong tháng hiện tại
    Tổng cộng website có 9 giao dịch trong tháng
    Vậy 40% ( tức 80,000 VNĐ) chia cho 9 giao dịch trong tháng => mỗi 1 giao dịch sẽ nhận được 80,000 VNĐ/ 9 = 8,888 VNĐ
    Tức C nhận được 8,888 VNĐ
        D nhận được 8,888 VNĐ x 3
        E nhận được 8,888 VNĐ X 5

Hoa hồng loại 3:

    C có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 20,000,000 VNĐ
    D có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 500,000    VNĐ
    E có tổng số tiền giao dịch mua trong tháng là hiện tại: 800,000    VNĐ
    Tổng cộng 21,300,000 VNĐ số tiền giao dịch mua trong tháng
    Vậy 40% ( 80,000 VNĐ) còn lại chia cho 21,300,000, => Mỗi 1 VNĐ  sẽ nhận được 0.003755 VNĐ,
    Tức C nhận được 20,000,000 x 0.003755 = 75,100 VNĐ, D nhận được 1,877 VNĐ, E nhận được 3,004 VNĐ