Chính sách hoa hồng thưởng xem tại đây

Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 09 giờ 22 phút 32 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.75 $ 0.55 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua BTC 0.0042 04/06/2020 08:58:40
Mua BCH 0.01 04/06/2020 08:51:54
Mua ILC 4223 04/06/2020 08:41:12
Mua ILC 30000 04/06/2020 08:35:14
Mua ILC 5551 04/06/2020 08:15:02
Mua DASH 14 04/06/2020 00:53:21
Bán LTC 0.7 03/06/2020 22:39:38
Mua BTC 0.15 03/06/2020 21:50:05
Mua ILC 2600 03/06/2020 19:52:19
Bán TRX 3500 03/06/2020 19:05:11