Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 07 giờ 12 phút 56 giây
+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua TRX 100 10/04/2021 23:13:32
Mua XRP 501 10/04/2021 23:07:57
Mua TRX 110 10/04/2021 22:43:28
Mua XRP 100 10/04/2021 21:34:49
Mua XRP 900 10/04/2021 20:50:52
Mua TRX 1000 10/04/2021 20:44:54
Mua LTC 0.033 10/04/2021 20:44:54
Mua WIN 32 10/04/2021 20:41:49
Mua TRX 378 10/04/2021 20:25:17
Mua LTC 0.1 10/04/2021 20:21:24
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Decred (DCR) coin Decred (DCR)
Nguồn cung sẵn 10786830.878228
Tổng nguồn cung 10786830.878228
Nguồn cung cấp tối đa 21000000
USD $ 193.1379
Tỷ giá bán (VNĐ) 4,637,241 ₫ ( + 1.720 %)
Nhãn hiệu Bán Decred giá cao; Bán DCR giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch