Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 09 giờ 47 phút 47 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.46 $ 0.43 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua BTC 0.0056 17/06/2019 04:15:03
Mua BTC 0.0075 17/06/2019 03:34:15
Mua DOGE 80000 17/06/2019 00:06:32
Mua BTG 10 16/06/2019 19:14:11
Mua BTG 0.1 16/06/2019 18:47:41
Mua DOGE 10000 16/06/2019 18:46:58
Mua BTC 0.011 16/06/2019 18:45:39
Bán XRP 30.75 16/06/2019 16:34:34
Bán ETH 32 16/06/2019 16:02:50
Mua BTC 0.03 16/06/2019 15:56:41
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
1 Point Card = 0.46 $ = 11,040 VNĐ