Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 08 giờ 30 phút 37 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.54 $ 0.3 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua ILC 1190 19/08/2019 02:27:28
Mua ILC 1010 19/08/2019 02:14:46
Bán XMR 0.38 19/08/2019 00:54:52
Bán XMR 0.47 18/08/2019 23:05:43
Bán TRX 832.87 18/08/2019 21:47:40
Mua BTC 0.0038 18/08/2019 19:06:27
Bán DOGE 13650 18/08/2019 15:40:38
Mua TRX 3000 18/08/2019 12:13:23
Mua VET 20000 18/08/2019 12:01:26
Mua DOGE 20000 18/08/2019 11:51:05
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
1 Point Card = 0.54 $ = 12,960 VNĐ