Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 15 giờ 02 phút 55 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.54 $ 0.4 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua USDT 4205 14/10/2019 13:28:25
Mua ILC 4340 14/10/2019 11:59:21
Mua DOGE 2100 14/10/2019 11:17:19
Mua ILC 4340 14/10/2019 10:21:00
Mua DOGE 3000 14/10/2019 09:44:38
Mua ILC 10000 14/10/2019 09:37:12
Bán TRX 60000 14/10/2019 08:31:40
Mua BTC 0.015 14/10/2019 00:50:39
Mua TRX 50000 14/10/2019 00:43:52
Mua TRX 3600 13/10/2019 22:16:02
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
1 Point Card = 0.54 $ = 12,960 VNĐ