Thông báo: Hướng dẫn mua ILC an toàn xem chi tiết tại đây

Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 10 giờ 17 phút 57 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.54 $ 0.4 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua ILC 3000 12/12/2019 09:35:35
Mua ILC 1000 12/12/2019 07:59:52
Mua ILC 2000 12/12/2019 07:35:29
Mua BTC 0.07 11/12/2019 23:56:36
Mua BTC 0.008 11/12/2019 22:36:10
Mua DASH 4 11/12/2019 22:12:56
Mua LTC 1.2 11/12/2019 22:04:51
Mua LTC 5.9 11/12/2019 21:46:57
Mua BTC 0.002 11/12/2019 21:20:32
Bán ETH 0.3486 11/12/2019 17:58:38
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
1 Point Card = 0.4 $ = 9,200 VNĐ