Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 08 giờ 04 phút 53 giây
+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua TRX 100 10/04/2021 23:13:32
Mua XRP 501 10/04/2021 23:07:57
Mua TRX 110 10/04/2021 22:43:28
Mua XRP 100 10/04/2021 21:34:49
Mua XRP 900 10/04/2021 20:50:52
Mua TRX 1000 10/04/2021 20:44:54
Mua LTC 0.033 10/04/2021 20:44:54
Mua WIN 32 10/04/2021 20:41:49
Mua TRX 378 10/04/2021 20:25:17
Mua LTC 0.1 10/04/2021 20:21:24
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Huobi Token (HT) coin Huobi Token (HT)
Nguồn cung sẵn 228540244.97192
Tổng nguồn cung 500000000
USD $ 19.1134
Tỷ giá bán (VNĐ) 461,199 ₫ ( -7.94 %)
Nhãn hiệu Bán Huobi Token giá cao; Bán HT giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch