Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 11 giờ 26 phút 06 giây
+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua TRX 3000 22/06/2021 11:04:49
Mua DOGE 600 22/06/2021 10:58:44
Mua DOGE 1600 22/06/2021 10:46:15
Mua DOGE 510 22/06/2021 10:42:27
Mua DOGE 900 22/06/2021 10:35:35
Mua WIN 50 22/06/2021 10:25:44
Mua WIN 100 22/06/2021 10:18:13
Mua DOGE 600 22/06/2021 10:16:29
Bán SHIB 40000000 22/06/2021 09:48:12
Mua DOGE 500 22/06/2021 09:31:47
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin WINCOIN  WEFINEX (WIN) coin WINCOIN WEFINEX (WIN)
Nguồn cung sẵn 120000000
Tổng nguồn cung 1200000000
Nguồn cung cấp tối đa 5000000000
USD $ 1.00000000
Tỷ giá bán (VNĐ) 23,510 ₫ ( -12.564 %)
Nhãn hiệu Bán WINCOIN WEFINEX giá cao; Bán WIN giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch