Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 22 giờ 12 phút 10 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.35 $ 0.34 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán LTC 0.08991 26/05/2019 18:31:37
Bán ETH 0.99 26/05/2019 17:21:26
Mua BTC 0.0055 26/05/2019 14:44:15
Bán USDT 2078 26/05/2019 13:02:24
Bán USDT 2500 26/05/2019 12:19:00
Bán XVG 3670 26/05/2019 11:57:09
Bán XLM 9999 26/05/2019 08:25:42
Mua BCH 0.15 26/05/2019 02:12:12
Mua BTC 0.01 26/05/2019 00:18:30
Bán DOGE 5500 25/05/2019 18:37:35
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin NEO (NEO) coin NEO (NEO)
Nguồn cung sẵn 65,000,000
Tổng nguồn cung 100,000,000
Nguồn cung cấp tối đa 100,000,000
USD/BTC 11.4053791955/0.00142968
Tỷ giá bán (VNĐ) 259,655 ₫ ( -0.89 %)
Nhãn hiệu Bán NEO giá cao; Bán NEO giá tốt