Chính sách hoa hồng thưởng xem tại đây

Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 15 giờ 23 phút 14 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.74 $ 0.55 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua LTC 5 07/07/2020 15:20:31
Mua XLM 30 07/07/2020 14:10:32
Bán USDT 100 07/07/2020 14:00:57
Mua BTC 0.00916 07/07/2020 11:44:26
Bán TRX 2250 07/07/2020 11:11:39
Bán ETH 0.458 07/07/2020 09:38:48
Mua TRX 1800 07/07/2020 09:32:08
Mua TRX 1100 07/07/2020 07:51:49
Mua BTC 0.001 07/07/2020 05:52:42
Mua TRX 120 07/07/2020 05:19:52
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin NEO (NEO) coin NEO (NEO)
Nguồn cung sẵn 70538831
Tổng nguồn cung 100000000
Nguồn cung cấp tối đa 100000000
USD $ 10.3374
Tỷ giá bán (VNĐ) 238,621.0000 ₫ ( + 1.803 %)
Nhãn hiệu Bán NEO giá cao; Bán NEO giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch