Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 02 giờ 29 phút 30 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.54 $ 0.4 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua EOS 5 21/09/2019 23:54:37
Mua XLM 185 21/09/2019 22:22:36
Mua TRX 1500 21/09/2019 22:18:52
Mua ETC 13 21/09/2019 21:54:41
Mua TRX 978 21/09/2019 18:32:32
Mua DOGE 202000 21/09/2019 16:53:14
Mua TRX 1389 21/09/2019 16:28:17
Mua XRP 40 21/09/2019 15:38:57
Mua XLM 300 21/09/2019 14:59:14
Mua TRX 2000 21/09/2019 14:36:35
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin NEO (NEO) coin NEO (NEO)
Nguồn cung sẵn 70538831.0
Tổng nguồn cung 100000000.0
Nguồn cung cấp tối đa 100000000.0
USD $ 9.4754630239
Tỷ giá bán (VNĐ) 214,338 ₫ ( + 0.4 %)
Nhãn hiệu Bán NEO giá cao; Bán NEO giá tốt
Error
Whoops, looks like something went wrong.