Chính sách hoa hồng thưởng xem tại đây

Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 17 giờ 01 phút 08 giây
+ Xem thêm
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0.74 $ 0.55 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua TRX 110 03/08/2020 16:31:40
Mua TRX 220 03/08/2020 16:25:07
Mua BTC 0.004 03/08/2020 16:23:57
Mua DOGE 3000 03/08/2020 15:54:51
Bán ETC 50 03/08/2020 15:53:28
Bán ETC 45 03/08/2020 15:42:23
Mua TRX 1800 03/08/2020 15:39:09
Bán ETC 40 03/08/2020 15:36:30
Mua DOGE 2130 03/08/2020 15:24:20
Bán ETC 36 03/08/2020 15:23:53
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Monero (XMR) coin Monero (XMR)
Nguồn cung sẵn 17479770.822575
Tổng nguồn cung 17479770.822575
USD $ 85.23
Tỷ giá bán (VNĐ) 1,954,742 ₫ ( -0.035 %)
Nhãn hiệu Bán Monero giá cao; Bán XMR giá tốt
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch