Thông báo: Hướng dẫn mua ILC an toàn xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn

Hướng dẫn mua và bán Point Card (Thẻ tích điểm) dùng để giảm phí giao dịch sàn Huobi

Point Card là gì?

Phí giao dịch có thể được khấu trừ bằng Point Card với cách tính 1USDT = 1 point nếu tài khoản Huobi của bạn có sở hữu Point Card
Ví dụ: Bạn mua 1000 Points với giá 800 USDT. Bạn giao dịch 5,000USDT với phí giao dịch là 5,000 x 0.2% = 10USDT = 10 points (0.2% là phí mặc định của Huobi)
Khi bạn sử dụng PointCard, thì số tiền phí 10 USDT sẽ được quy đổi thành 10 points và khấu trừ vào 1000 points bạn đang sở hữu. Tức là từ 1000 points - 10 points = 990 points (số points còn lại bạn sở hữu).

(Bảng giá Point Card của sàn giao dịch Huobi)

Theo bảng giá ở trên, nếu bạn mua 100 Point sẽ có giá là 100 USDT, nhưng được giảm giá chỉ còn 90 USDT. Nếu bạn mua 100,000 Point thì mới được giảm sốc là 50,000 USDT

Nếu bạn mua Point Card tại sàn COINBANK247 thì sẽ thật sự rẻ, chỉ 100 Point  có giá chỉ với 34.2 USDT vậy bạn đã giảm được 100% - 34.2% = 65.8% => Phí mặc đình Huobi 0.2% nhân với 34.2% = 0.068%

Theo tính toán thì nếu bạn sử dụng Point Card bằng cách mua tại sàn COINBANK247 thì bạn sẽ được giảm từ 0.2% xuống còn 0.068% phí giao dịch trên Huobi.

Bạn có thể kiểm tra số lượng Point Card trên sàn Huobi của bạn tại đây:

https://www.hbg.com/vi-vi/ht/points/my_points/

Bạn cũng có thể thể dùng Point Card để đổi lấy USDT của 1 tài khoản Huobi bất kỳ tại đây:

https://www.hbg.com/vi-vi/ht/points/points_transfer/

Để mua Point Card Huobi trên sàn giao dịch COINBANK247 hãy truy cập vào đây:

https://coinbank247.com/buy-point-card

Để bán Huobi Point Card trên sàn giao dịch COINBANK247 hãy truy cập vào đây:

https://coinbank247.com/sell-point-card